Privatlivspolitik

Privatlivspolitik:

Når du opretter en konto på Herlev Eagles’ webshop, har vi brug for følgende oplysninger:

Ved gennemførsel af køb indsamler vi tillige dine adresseoplysninger og evt. telefonnummer.

Vi indsamler og behandler dine oplysninger med det formål at kunne levere dine købte produkter til dig. Samtidigt opbevarer vi også dine oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig ved f.eks. information til sæsonkortholdere, ved flytning af kampe og lignende.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i Herlev Eagles i 5 år efter oprettelsen eller dit seneste køb. Vi opretholder kontoen hos vores nuværende kunder af hensyn til brug af vores webshop samt udsendelse af vigtig information. Hos tidligere kunder opretholder vi fortsat kontoen indtil 5 år efter oprettelsen eller seneste køb, af hensyn til at gøre processen for fremtidige køb så let som muligt for vores kunder på webshoppen.

Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt elektronisk med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Vi gennemgår løbende vores håndtering af brugeroplysningerne for hele tiden at kunne opbevare disse så forsvarligt som muligt.

Administrationsmedarbejderne i Herlev Eagles har adgang til brugeroplysningerne. Samtlige medarbejdere hos Herlev Eagles er jævnfør virksomhedens persondatabehandlingspolitik bevidste om ansvaret i forbindelse med håndtering af disse oplysninger. Herudover har tekniske medarbejdere hos Venue Manager, som udbyder billetsystemet, adgang til data. Disse er ligeledes bevidste om ansvaret i forbindelse med håndtering af data.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retslig afgørelse, hvis det er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Jf. persondataloven kan du anmode om indsigt i, hvor Herlev Eagles håndterer oplysninger omkring dig samt hvilke oplysninger, som vi håndterer. Du kan få rettet ukorrekte oplysninger, suppleret ufyldestgørende oplysninger samt anmode om, at få slettede dine oplysninger. Dette kan gøres ved skriftlig henvendelse til kontor@elitehockey.dk

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.  

Du har ligeledes ret til at klage over dit køb. Henvendelser herom sendes hurtigst muligt til Herlev Eagles via mail til kontor@elitehockey.dk.

Enhver mulig tvist mellem Herlev Eagles og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Denne privatlivspolitik er opdateret og gældende fra d. 1. maj 2019.